Heerlijk zeilen over de Friese wateren!
     
     
Naamloos document

Nieuws / Agenda

 

• Nieuwe zeiljacht toegevoegd aan vloot!

• Boek nu een boot voor de zomervakantie van 2016! 

• Windkracht 10 is nu ook te vinden op windkracht10.nl

• Kijk regelmatig bij onze lastminutes voor scherpe aanbiedingen


Voorwaarden Annuleringverzekering

Wij hanteren een scherp tarief van slechts 4,5% van de huursom zonder bijkomende poliskosten. In geval van calamiteit verzorgt Windkracht 10 Yachtcharter zelf de afwikkeling.

Gedekt is annulering als gevolg van:

Ongeval of overlijden van;*1: huurder, de contractant of   

*2: de bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad of huisgenoten van huurder / contractant.


*Een geconstateerde zwangerschap of complicaties hierbij hetgeen door een doktersverklaring kan worden aangetoond.
*Wanneer contractant zodanige schade aan eigendommen, woning of bedrijf heeft dat zijn aanwezigheid hierbij verlangd wordt.
*Onvrijwillige werkloosheid, buiten de schuld van huurder, echter alleen wanneer de ontslagdatum ligt vóór aanvang van de huurperiode.
*Het verkrijgen van een baan voor ten minste 20 uur per week voorzover de datum van indiensttreding ligt binnen 4 weken vóór of tijdens de huurperiode. Dit geldt alleen na werkloosheid waarbij een uitkering werd genoten.
*Een zodanige ontwrichting van het huwelijk dat, na het reserveren van het schip, een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Dit geldt ook voor het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
*Tevens gedekt is het aantal niet genoten reisdagen door volgende omstandigheden:

De pro-rata berekende schade in geval het medisch niet verantwoord is de vaarvakantie te vervolgen.
De pro-rata berekende schade in geval van ongeval of overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad.
Wanneer contractant zodanige schade aan eigendommen, woning of bedrijf heeft dat zijn aanwezigheid hierbij verlangd wordt.


Niet gedekt is:

Annulering tengevolge van :


1: oorlog

2: gevolg van atoom of kernreacties

3: terroristische aanslagen

4: een reeds aanwezige ziekte, aandoening of afwijking bij huurder, zijn familie in de 1e of 2e graad.

5: weersomstandigheden


6: wanneer huurder / contractant een onjuiste opgave doet en / of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

7: groepsannulering ( meer dan 6 personen )

Geldigheidsduur dekking:

Geldigheidsduur van de annuleringsdekking is vanaf het moment dat de betaling is voldaan tot en met de einddatum van de vaarvakantie.

Hoe te handelen bij annulering:

Huurder / contractant is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de vaarvakantie ( mogelijk ) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, na deze gebeurtenis schriftelijk te melden aan Windkracht 10 Yachtcharter. Deze schriftelijke melding dient vergezeld te gaan
van originele bewijsstukken en / of een medische verklaring.

Contact


Yachtcharter Windkracht 10
Rijksstraatweg 1
8468 BG Haskerdijken

Tel: +31 513-671176
E-mail: info@windkracht10.nl

Zoekwoorden


• Zeilboot huren Friesland
• Motorboot huren Friesland
• Zeilboot Friesland
• Zeilen Sneek
• Zeilboot verhuur Friesland
• Zeilboot verhuur• Zeilen Sneekermeer
• Zeilboot huren Sneekweek
• Sneekweek
• Zeilen zonder brevet
• Goedkope zeilboten
• Zeilboot kopen


Zeilboot verhuur Langweer
Zeilboot verhuur Heeg
Zeilboot verhuur Sneek
Zeilboot verhuur Fluessen
• Zeilboot verhuur Haskerdijken
• Goedkoop Zeilboot verhuur